VRH-D *2019

 
Vrh D plánujeme  roku 2018 - krytie v novembri . Mamou bude sučka z našej CHS ABBIE EBRITTE, majiteľkou Abbie /Ebi/ je Ľubomíra Komorová, viac info tu, alebo na domovskej stránke Ebinky www.jekyllroyalsafe.estranky.cz/
 
 
 
    A B B I E     E B R I T T E