VRH-C *2018

 
 
Vrh C plánujeme na jar 2018. Mamou bude sučka z našej CHS AKAWA EBRITTE. Majiteľkou Akawy /Kawy/ je Magdaléna Dubecová, viac info tu alebo na domovskej stránke Kawušky batanco.eu
 
A       K       A       W      A