EBRITTE * BRITTANY-AMIGO-CARLA


Duodanube Bratislava 20.-21.8.2011

21.08.2011 18:37

Bratislavská výstava sa konala opäť na dostihovej dráhe v Petržalke.

Po úspešnej skúške, handler Evička - pes Brittuška, sa do kruhu opäť postavila Evka.

Tentokrát na ňu /zaujímavé, že až v kruhu/ doľahla taká nervozita, že jej predvádzanie v sobotu bolo miestami komické, ale

našťastie to neovplivnilo výslednú známku: sobota V1, CAC, CACIB.

Vieme, že Brittka výstavy skutočne nemusí /aj to tak vypadá/, ale opäť mi nedalo neprihlásiť ju aj na druhý, keď to máme

tak blízko. Napriek odporu Brittany do kruhu vôbec ísť, nervozity Evičky /už chcela poslať do kruhu mňa/, sme si nakoniec

odniesli známku V1, CAC.

Moja, Evičkina a Emkina radosť z úspechu sa miešala z pocitom ľútosti nad hodnotením našej spolubojovníčky Asty Plavské stráně,

u ktorej p. rozhodkyňa tukovú hrčku na chvoste brala ako vadu a tak si Astička neodniesla ani res.CAC, na základe ktorého by

sa stala CH Slovenska. Celá Astičkina rodina bola z toho veľmi smutná a nás to zasiahlo tiež.

 

—————

Späť