EBRITTE * BRITTANY-AMIGO-CARLA


AMIGO IPO-VO

05.12.2016 14:27

Dňa 29.10.2016 Evička s Amigom zložili v poradí tretiu trojoddielovú skúšku IPO-VO na známku veľmi dobre 100/79/93.

Som na Vás pyšná!!!!

—————

Späť