EBRITTE * BRITTANY-AMIGO-CARLA


ABBIE EBRITTE - IPO-ZTP

03.05.2017 00:00

Ľubka s Ebinkou zložili ďalšiu skúšku podľa MSP IPO ZTP na celkové body 266. 

96/92/78 - známka dobre, p. rozhodkyňa A. Jamnikar.

GRATULUJEMEEEEEE !!!!!

—————

Späť