Ebinka hááára !!!!

 Ak sa všetko podarí - plánujem D-vrh ..... 
 krytie: november 2018                               
 narodenie: január 2019
 odber: polovica marca 2019
 Mamou bude naša  Abbie Ebritte.
 
     
 
 
 z Nemecka: 1. Antek vom Eibenbogen   sk.working-dog.com/dogs-details/952443/Antek-vom-Eibenbogen
 
                   2. Bacley vom Ilsesee            sk.working-dog.com/dogs-details/2843845/Bacley-vom-Ilsesee
                                                              sk.working-dog.com/dogs-details/2888578/Ivo-vom-Eichwaldsgrund
                   3. Ivo vom Eichwaldsgrund